Partij van de Jongeren
Top Linkpartners
standpunten w

W.
Wajong
Jonggehandicapten hebben volgens de PvdJ de afgelopen jaren veel te weinig aandacht gehad. Ze zijn onvoldoende begeleid naar het werk. Ze willen graag werken, maar krijgen hier weinig kans voor. Er zijn te weinig werknemers die deze jonggehandicapten in dienst nemen. Werkgevers moeten meer banen creëren voor de jonggehandicapten. De belangrijkste dingen die het UWV moet doen zijn: vacatures voorzien, werkplekken passend maken en de jonggehandicapten begeleiden. De bijverdienregeling mag niet slordiger worden en de Wajong-uitkering van studenten mag niet verlaagd worden.  

WAO
De PvdJ wil de WAO-uitkering voor volledig arbeidsongeschikten verhogen van 70 naar 75 procent.
De te zware keuringseisen waarmee WAO’ers de afgelopen jaren zijn herbeoordeeld, worden afgeschaft. Mensen die al herbeoordeeld zijn krijgen de mogelijkheid een nieuwe beoordeling aan te vragen tegen de normale keuringseisen, in plaats van de huidige te strenge keuringseisen.
Grotere werknemers worden verplicht om mensen met een handicap en gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te nemen. Hiertegenover worden wel de nodige subsidies gesteld.

Wonen
Betaalbare woningen in Nederland zijn op dit moment erg schaars. De PvdJ vindt dat de overheid zich hier over moet buigen. Mensen die bijvoorbeeld uit hun huis moeten voor stadsvernieuwing moeten een voorrecht hebben op een toewijzing van een nieuw huis. Zo kunnen zij ook profiteren van de nieuwe voorziening.
Er moet voldoende informatie aanwezig zijn voor koop- en huurwoningen. Zodat mensen duidelijke informatie verkrijgen over de woningen. Ook moet duidelijk aangegeven zijn waar mensen deze informatie kunnen verkrijgen. Kopers en verkopers krijgen hierdoor een goed beeld van de woning.
Erg belangrijk is dat de woningen in Nederland veilig, gezond en milieuvriendelijk zijn. De woningen en wijken moeten toegankelijk zijn voor minder valide mensen.   

WW
De PvdJ vind ook dat mensen bij werkeloosheid recht hebben op een werkloosheidsuitkering. De PvdJ is wel tegenstander van de verdere verslechteringen in de duur en hoogte van de WW.
De PvdJ vindt dat artiesten met tijdelijke producties ook recht hebben op de WW-uitkering. Deze regel moet in de wet worden opgenomen.