Partij van de Jongeren
Top Linkpartners
standpunten s

S.

Schulden
De afgelopen jaren is het aantal mensen met grote, problematische schulden toegenomen. Sommige mensen kunnen de verleiding niet weerstaan om meer uit te geven dan ze bezitten. Ook zijn er mensen die niet meer kunnen rond komen. Het is belangrijk om te voorkomen dat mensen grote, problematische schulden hebben. Het is dan wel hun eigen verantwoording, maar voor de samenleving is het nodig om hier wat aan te doen.

Ook het uit huis zetten is het aantal jaren toegenomen. Door deze schulden is het ook moeilijker om mensen aan het werken te krijgen. De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is nodig om mensen weer een nieuw begin aan te bieden.

 

Seks

Dat jongeren op steeds jongere leeftijd onderling met elkaar seks hebben is op zichzelf geen zaak voor de politiek. Maar de PvdJ vindt het wel belangrijk dat jongeren weten waar zij mee bezig zijn. De gevolgen van seks kunnen namelijk erg groot zijn. Een meisje kan onbedoeld zwanger raken en er bestaat ook de mogelijkheid dat – zowel door jongens als door meisjes - geslachtsziekten worden doorgegeven. Daarom moet er door de ouders en door de leraren op school goede voorlichting worden gegeven over seks. Daar hoort ook een uitleg bij over de verschillende voorbehoedsmiddelen en de wijze waarop zij moeten worden gebruikt. Tevens moet er in verschillende media campagne worden gevoerd tegen ongewenst zwanger raken en de gevolgen van een SOA.

Sport

Volgens de PvdJ is sport erg belangrijk voor mensen. Het is niet alleen goed voor je, maar mensen beleven hier ook iedere week plezier aan. Mensen die sporten support de PvdJ dan ook. Sport voorkomt ook het overgewicht onder kingeren en de PvdJ denkt dat de jongeren hier ook sociale contacten door krijgen. Sport is een ontmoetingsplaats. De PvdJ pleit dan ook voor voldoende ruimte voor de jongeren om te sporten. De PvdJ vindt het belangrijk dat sportverenigingen samenwerken en ook met scholen.

De PvdJ wilt graag dat de gehandicaptensport wordt gestimuleerd.  

Alle kinderen moeten zwemles krijgen. De PvdJ vindt het belangrijk dat jonge kinderen leren zwemmen.

Straffen
Volgens de PvdJ moeten er in Nederland zwaardere straffen kunnen worden opgelegd. Mensen hebben denken dat rechters in Nederland te lage straffen opleggen. Dit klopt niet, want de rechters in Nederland zijn de laatste jaren juist zwaardere straffen gaan opleggen voor zware misdrijven, zoals: ernstige geweldpleging, doodslag en moord. Levenslange straf wordt de laatste tijd steeds vaker opgelegd door de rechter.
Het cellentekort dat de laatste tijd speelt komt juist door deze hogere straffen. In Nederland wordt tegenwoordig even zwaar gestraft als in de rest van de landen in de Europese Unie.