Partij van de Jongeren
Top Linkpartners
standpunten i

I.
Intergratie
De belangrijkste zaken van de PvdJ voor het integratiebeleid zijn kennis van taal en samenleving, participatie in de samenleving en naleven van kernwaarden. De PvdJ vindt dat iedere inwoner verantwoordelijkheid moeten nemen om de Nederlandse taal en samenleving te leren kennen. De belangrijkste zaken van de PvdJ voor het integratiebeleid zijn kennis van taal en samenleving, participatie in de samenleving en naleven van kernwaarden. De PvdJ vindt dat iedere inwoner verantwoordelijkheid moeten nemen om de Nederlandse taal en samenleving te leren kennen. Het is belangrijk dat de desbetreffende personen die integreren in Nederland goed kunnen meedraaien in de samenleving. De PvdJ vindt het belangrijk dat de kernwaarden van onze samenleving worden nageleefd, de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, gelijkheid en democratie dienen te worden nageleefd door alle ingezetenen. Het is momenteel zo dat inburgering door EU-burger niet verplicht is, maar de PvdJ wil daar verandering in brengen. Wij vinden dat het ook voor EU-burgers verplicht moet zijn om zich in te burgeren in Nederland, ook zij moeten de Nederlandse taal goed beheersen en ervoor zorgen dat ze goed kunnen meedraaien in onze samenleving.

Irak
Het is duidelijk dat de veiligheidsituatie in Irak nog niet verbeterd is onder Amerikaanse leiding. De PvdJ vindt dat Nederlandse regering de Amerikanen te snel gevolg is in deze oorlog. De PvdJ is dan ook tegenstander van de oorlog in Irak en wil ook geen meevechtende Nederlandse troepen hebben in Irak. De enige reden waarom Nederland troepen stuurt is om de burger bevolking te beschermen, de wapens die de soldaten bezitten mogen dan ook alleen ter bescherming van zichzelf worden gebruikt. Verder zullen de soldaten helpen bij het opbouwen van het leven van de bevolking en het bouwen van scholen.