Partij van de Jongeren
Top Linkpartners
standpunten m

M.

Mensenrechten

De PvdJ vindt de mensenrechten in Nederland, maar ook in de rest van de wereld heel erg belangrijk. De PvdJ wil meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen, kunnen uitkomen voor je eigen mening en geen vernederingen doormiddel van geweld. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is dan ook van uiterst belang. Maar ondanks deze verklaring van de rechten van de mens zijn er toch grootschalige schendingen van de mensenrechten in de wereld. Martelingen, politieke moorden, het opsluiten van gewetensgevangenen, oneerlijke processen en kinderarbeid zijn nog steeds aan de orde van de dag. Daartegenover staat dat het dus wel bekend is dat er op grootschalig gebied mensenrechten worden geschonden, juist omdat het bekend is vindt de PvdJ dat er wat aan gedaan kan worden en dat dat dus ook moet gebeuren. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt volgens de PvdJ voor een groot deel bij de Verenigde Naties. De VN heeft namelijk de macht, het geld en de steun om de schendingen

 

Milieu

Een groot probleem in de wereld is de klimaatverandering, daarom wil de PvdJ er voor zorgen dat mensen duurzamer gaan leven. Dit wil de PvdJ doen doormiddel van reclame, voorlichtingen en subsidie bij groene stroom, duurzaam autorijden en dergelijke. Niet alleen burgers maar ook bedrijven zouden zich bewuster moeten worden van de gevolgen voor het milieu door het dagelijks gebruik van onduurzame producten. Bedrijven en burgers zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen omtrent het milieu.

Omdat vervuiling van lucht en water zich niet gebonden voelt aan grenzen vindt de PvdJ dat de rest van Europa zich ook aan strenge regels moet houden wat betreft het milieu. De Europese Unie dient hier dan ook strenge op toe te zien dat de regels worden nageleefd.

 

Maatschappelijke stage

Leerlingen die vanaf 2007/2008 naar het voorgezet onderwijs zijn gegaan zijn verplicht om een maatschappelijke stage te lopen van drie maanden. Doormiddel van deze stages ontdekken jongeren hun interesses en wordt het voor de leerlingen makkelijker om in hun derde jaar een keuze te maken voor het profiel. Verder is dit ook een stapje dichterbij bij de keuze voor een eventuele vervolgopleiding. Door het volgen van een maatschappelijke stage maakt de leerling kennis met de maatschappij, er is geen betere kennismaking met de maatschappij en samenleving dan er zelf actief in mee te doen. De PvdJ staat dan ook achter het besluit van de verplichte maatschappelijke stages, wij vinden namelijk dat veel jongeren nog te weinig van ‘de wereld’ kennen en hopen dan ook dat zo’n stage de kennis van een leerling uitbreid.