Partij van de Jongeren
Top Linkpartners
standpunten g

G.

Gehandicapten

De toegankelijkheid van gebouwen en ruimten en het openbaar vervoer moet optimaal te gebruiken kunnen worden door mensen met een handicap. Mensen met een handicap moeten het recht hebben om als volwaardige burgers te leven in de samenleving. Het werk moet verbeterd worden voor mensen met een handicap. Dit gebeurt op dit moment niet genoeg volgens de PvdJ. De overheid moet de gehandicapten met zoveel mogelijk dingen helpen, zoals: scholen aanbieden, helpen met het vinden van een baan, helpen met het zoeken naar woning. Ook de overheid moet banen kunnen aanbieden aan mensen met een handicap. Bedrijven moeten aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid om mensen met een handicap aan te nemen.

 

Gemengde scholen

De PvdJ steunt het idee van gemengde scholen. Basisscholen dienen met twee wachtlijsten te werken: een voor kinderen zonder een achterstand en een voor kinderen met een achterstand. Gemeenten moeten hierover afspraken maken met de basisscholen. De scholen met een afspiegeling vormen voor de omgeving. Gemengde scholen zouden dan ook moeten worden beloond door de overheid. Hierdoor spoor je het idee van gemengde scholen aan.  

 

Gevangenissen
Het aantal gevangen in Nederland is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Hierdoor zijn de Nederlandse Gevangenissen erg verslechterd. Er worden meerder gevangenen in een cel gezet, de begeleiding van gevangenen is verslechterd, door het ‘sober regime’ zitten de gevangen een groot deel van de dag niks te doen in hun cel. Dit heeft geleid door meer spanningen onderling en tegen de bewakers. De overheid moet meer investeren in goede opgeleide begeleiding voor de gevangen en een goed onderwijs- en arbeidsaanbod. Dit is zou leiden tot een goede investering in de veiligheid. Nog een probleem onder de gevangenen is dat een groot aantal gevangenen psychiatrische problemen hebben. Deze gevangenen zijn moeilijk te handhaven in een ‘normale’ gevangenis. Er zou een nieuwe inrichting moeten komen voor deze mensen. deze mensen kunnen namelijk een gevaar zijn voor zichzelf en voor anderen. Een goed beveiligd psychiatrisch ziekenhuis waar deze mensen behandeld en geplaatst kunnen worden is snel nodig.  

Globalisering
De PvdJ wijst iedere vorm van globalisering af waarbij er een grotere wig ontstaat tussen arm en rijk. Dit zou juist verkleind moeten worden. De PvdJ is daarnaast van mening dat ontwikkelingslanden het recht moeten behouden om zich in hun eigen tempo aan te sluiten bij mondiale (economische) processen.