Partij van de Jongeren
Top Linkpartners
standpunten l

L.

Landbouw

De PvdJ is voor duurzame landbouw en meer aandacht voor het dierenwelzijn, hier al over gesproken bij het standpunt, Dierenwelzijn. Duurzame landbouw moet aantrekkelijker worden voor boeren, zodat er in Nederland meer boeren over zullen stappen op duurzame landbouw. De productie van biologische producten moet dan ook gestimuleerd worden. Biologische landbouw is milieu- en diervriendelijk, de PvdJ wil dan ook dat de biologische landbouw zal toenemen. Momenteel is maar 2 procent van de landbouw in Nederland biologisch. De PvdJ wil als stimulering van de biologische landbouw de boeren een subsidie geven en daar tegenover er voor zorgen dat de biologische producten goedkoper worden en de producten uit de bio-industrie duurder.

 

Lerarentekort

Vanaf 2008 zullen veel docenten het onderwijs verlaten door de vergrijzing en andere docenten zullen ergens buiten het onderwijs gaan werken. Het onderwijs moet weer aantrekkelijk worden gemaakt door betere arbeidsvoorwaarden voor de leraren en door het lerarenberoep over het algemeen weer op een voetstuk te zetten. De PvdJ wil dat de oudere generatie leraren zich meer houden aan de stof die vereist is voor het landelijk centraal examen, zich dus houden aan de stof die de leerlingen nu moeten weten en niet vroeger. Ook moet er een duidelijk beeld komen voor de leerlingen en leraren wat er van ze leerlingen verwacht wordt. Het nieuwe onderwijs systeem wat al op kleinschalig niveau is ingevoerd bij een aantal middelbare scholen heeft z’n plus en minpunten. De PvdJ vindt dat dit systeem een goede voorbereiding is op vervolgstudies maar er moeten daarin wel veranderingen worden ingevoerd. De leerlingen moeten niet het gevoel krijgen dat ze er alleen voor staan, de controle op huiswerk en aanwezigheid moet verbeterd worden en ook moet de ontwikkeling van de leerling goed gevolg worden. Verder wil de PvdJ het ook aan de middelbare school zelf overlaten of ze het systeem invoeren ja of nee.

 

Loverboys

Een loverboy is een jongen die meisjes via verleidingstactieken inpalmt om hen vervolgens in de prostitutie of in illegale activiteiten uit te buiten. De jongen zorgt vaak doormiddel van geweld dat het meisje afhankelijk van hem is. Dit probleem oplossen is lastig en wordt in de politiek dan ook een beetje uit de weg gegaan. Vaak durven slachtoffers van loverboys geen aangifte door dreigementen van de loverboy. Bij aangifte dient de politie dus de benodigde veiligheid te geven aan het slachtoffer, de familie en vrienden. Lang niet alle loverboys die bekend zijn bij de politie worden bestraft, de strafbare feiten van loverboys zijn lastig te bewijzen. De PvdJ wil hier verandering in brengen en wil een strengere en krachtigere aanpak van loverboys. Verder wil de PvdJ betere en meer voorlichting op middelbare scholen zodat meisjes situaties leren kennen waarin zij mogelijk met een loverboy in aanraking komen en ook hoe ze weer uit die situatie komen.