Partij van de Jongeren
Top Linkpartners
standpunten e

E.
Economie
De PvdJ wil het economische fundament versterken door de concurrentie op de wereldmarkt te versterken en de productiecapaciteit te vergroten per werknemer. Het bedrijfsleven in Nederland investeert over het algemeen minder dan het bedrijfsleven in andere westerse landen. Om die westerse landen te kunnen bijbenen zou onze productiecapaciteit omhoog moeten gaan, maar hiervoor zullen er extra werknemers in dienst moeten worden genomen en dit zorgt weer voor meer kosten. Dus de productie per werknemer moet omhoog, doormiddel van subsidies in de technologie kan een bedrijf investeren in machines en zo is het mogelijk om de productie per werknemer te verhogen. Een andere factor hiervoor is verbetering van de concurrentiepositie, als onze concurrentiepositie sterker wordt is er een vergroting van onze productiecapaciteit noodzakelijk om aan de vraag van de landen te kunnen voldoen. Tot slot zal het starten van een onderneming door de PvdJ  fiscaal worden gestimuleerd.

 Emancipatie
De PvdJ zet zich in voor een betere participatie voor vrouwen en meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen over het algemeen zijn nog niet genoeg economisch zelfstandig en veel vrouwen zijn werkloos. Ook verdienen vrouwen nog steeds minder dan mannen voor hetzelfde werk en nog steeds zijn er weinig vrouwen te vinden in topfuncties. Hier wil de PvdJ verandering in brengen, vrouwen moeten dezelfde kansen krijgen als mannen en vrouwen moet niet benadeeld worden in het recht op salaris.
Verder is het noodzakelijk voor Nederland dat de vrouwen toetreden aan de arbeidsmarkt door de vergrijzing en ontgroening. Om de vergrijzing op te vangen en de economie aan de gang te houden is het van groot belang dat de vrouwenwerkloosheid sterk daalt.
Een ander probleem is dat vrouwen wel bereid zijn te werken maar niet kunnen combineren met zorgtaken, daarom is het belangrijk dat er een eerlijke werk/zorgverdeling komt tussen man en vrouw. Ook de kinderopvang moet verbeterd en bekostigd worden door de overheid, als ouders er zeker van zijn dat de kinderopvang leuk en goed is voor hun kinderen zullen ze er met een gerust hart gebruik van maken.
Ook het zogeheten glazen plafond moet worden doorbroken, er moeten meer vrouwen in hoge functies komen. Het aantal vrouwen in hoge functies is verbazingwekkend laag, terwijl veel vrouwen goed zijn opgeleid, er moet dus een einde komen aan deze discriminatie. Er zal met de werkgevers in overleg moeten worden getreden om er voor te zorgen dat meer vrouwen een hoge functie krijgen.

Europa
De Europese samenwerking was en is nog steeds van groot belang voor Nederland. Nederland profiteert economisch sterk van de Europese samenwerking. Maar wel vindt de PvdJ dat de Europese invloed beperkt moet blijven, bij bijvoorbeeld de publieke sector is de kern van nationale democratie en moet dit dus ook nationaal blijven. Op het gebied van bestrijding van terrorisme en criminaliteit enzovoorts in Europese samenwerking van belang maar de gezondheidszorg, woningbouw en onderwijs is een nationaal onderwerp. Het moet duidelijk zijn over welke zaken Europa wel gaat en over welke zaken niet.
Het toetreden van andere landen tot de EU moet ook alleen mogelijk zijn al het voldoet aan een overgroot deel en aan de belangrijkste criteria van de EU.

Euthanasie
De PvdJ staat volledig achter de bestaande wetgeving voor euthanasie. Er moet erg zorgvuldig en met veel respect om worden gegaan met de mensen die voor een dergelijke keuze staan. De wetgeving voor euthanasie maakt duidelijk dat de arts die heeft meegewerkt niet strafbaar is, indien hij de juridische en medische eisen van zorgvuldigheid in acht heeft genomen. Euthanasie mag alleen toegepast worden als er sprake is van een uitzichtloos en ondragelijke somatisch lijden, de patiënt moet vrijwillig en weloverwogen zijn over de stap tot euthanasie. Bij euthanasie gaat het vooral om de persoonlijke waardigheid van de patiënten die ondraaglijk somatisch en/of psychisch lijden en geheel zijn uitbehandeld. Een verzoek tot euthanasie wegens levensmoeheid is ten strengste verboden. Deze desbetreffende persoon dient hulp toegediend te krijgen.