Partij van de Jongeren
Top Linkpartners
standpunten v

V.
verkeer en vervoer
De files in Nederland worden een steeds groter probleem. De PvdJ wilt dit dan ook aanpakken en beter openbaar vervoer verzorgen. De PvdJ wilt de knelpunten aan pakken. Er wordt anders betaald voor mobiliteit en er komt een railinfrastructuur bij. De PvdJ wilt een evenwichtige verdeling tussen openbaar vervoer en wegen. De PvdJ wilt dat er gratis openbaar vervoer komt voor alle 65-plussers en gehandicapten in daluren. De PvdJ pleit ook dat de jongeren die een MBO opleiding volgen ook vanaf het begin een OV-kaart krijgen. Zo wordt er hopelijk optimaal gebruik gemaakt van het openbaar vervoer en wordt Nederland milieuvriendelijker.

VMBO
Op het voortgezet onderwijs volgen zestig procent van de leerlingen de VMBO opleiding. Jaarlijks verlaten 20.000 jongeren het VMBO zonder een diploma. Deze jongeren komen meestal niet goed terecht. Ze belanden op straat, ze gaan werken of doen een MBO assistentenopleiding, dit is geen volwaardige opleiding. Ze kunnen hier wel de arbeidsmarkt mee op. Het aantal leerlingen met leer- en gedragsproblemen is de afgelopen tien jaar gestegen van 9% naar 13%. Dit is moeilijk voor bijvoorbeeld VMBO-leraren die deze kinderen in hun klas hebben naast de gewone kinderen. De PvdJ vindt dat deze kinderen extra persoonlijke aandacht nodig hebben. Dit kan door kleinere klassen te vormen. Ook moeten er bepaalde leraren zijn voor de kinderen die regelmatig met de zorgleerlingen praten. Zo hebben de leraren op school meer overzicht op de zorgleerlingen. Ook pleit de PvdJ voor leraren die ook een opleiding hebben gevolgd voor gedragsmoeilijke kinderen. 

Vrijwilligerswerk

De PvdJ hecht veel waarden aan maatschappelijke berokkenheid. Vrijwilligerswerk willen wij dan ook op allerlei manieren stimuleren. De mogelijkheid voor het geven van (onkosten) vergoedingen vinden wij van groot belang om vrijwilligerswerk te stimuleren. Wij vinden verder dat de lokale steunpunten voor vrijwilligerswerk, als partners van de gemeente, de spin in het web moeten zijn om vraag en aanbod bij elkaar brengen.

De PvdJ hecht er aan dat kinderen en jongeren al vroeg geleerd wordt dat ‘burger zijn’ meer is dan ‘klant zijn van de overheid’. Kennismaking met vrijwilligerswerk stimuleert jongeren zich een beeld te vormen van hun rol in en hun bijdrage aan de samenleving van morgen.
Ook is het weer een belangrijke extra gelegenheid om kinderen vertrouwd te maken met
de waarden en normen van onze maatschappij.